شماره کارت های ما

خانه » شماره کارت های ما

شماره کارت های ما

 

 

نام بانکشماره کارت
بانک ملی               6037997254974943
بانک ملت                6104337951349610
بانک صادرات          6037691580036895
بانک سپه              5892101014192690
بانک مهر ایران6063731060343671

کلیه شماره کارت ها به  نام «مجید شیر محمدی» است.