لیست محصولات موجود در فروشگاه یکتا فیلم

خانه » لیست محصولات موجود در فروشگاه یکتا فیلم

لیست محصولات موجود در فروشگاه یکتا فیلم

نام محصولنوع پروژه هاتعداد پروژهنرم افزارفرمت خروجیتاریخ تولیدقیمت (تومان)مشاهده و خرید
yekta-E27سینک و کلیپ ویژه جشن ها14EDIUS (5/5-6-7-8-9)FULL HD_DV139880000مشاهده و خرید
yekta-E26سینک و کلیپ ویژه جشن ها14EDIUS (5/5-6-7-8-9)FULL HD_DV 139775000مشاهده و خرید
yekta-AE_01سینک و کلیپ ویژه جشن ها8After Effects FULL HD139770000مشاهده و خرید
yekta-E25سینک و کلیپ ویژه مراسم مذهبی5EDIUS (5/5-6-7-8-9)FULL HD_DV139745000مشاهده و خرید
yekta-E24سینک و کلیپ ویژه جشن ها10EDIUS (5/5-6-7-8-9)FULL HD_DV 139760000مشاهده و خرید
yekta-E23سینک و کلیپ ویژه جشن ها12EDIUS (5/5-6-7-8-9)FULL HD_DV 139660000مشاهده و خرید
yekta-E2260 دقیقه پروژه طول فیلم-سینک و کلیپ4EDIUS (5/5-6-7-8-9)FULL HD_DV139645000مشاهده و خرید
yekta-E21سینک و کلیپ ویژه جشن ها12EDIUS (5/5-6-7-8-9)FULL HD_DV139650000مشاهده و خرید
yekta-E20سینک و کلیپ ویژه جشن ها10EDIUS (5/5-6-7-8-9)FULL HD_DV139545000مشاهده و خرید
yekta-E19سینک و کلیپ ویژه جشن ها8EDIUS (5/5-6-7-8-9)FULL HD_DV139540000مشاهده و خرید
yekta-E18سینک و کلیپ ویژه جشن ها8EDIUS (5/5-6-7-8-9)FULL HD_DV139445000مشاهده و خرید
yekta-E1760 دقیقه پروژه طول فیلم1EDIUS (5/5-6-7-8-9)FULL HD_DV139435000مشاهده و خرید
yekta-E16سینک و کلیپ ویژه جشن ها11EDIUS (5/5-6-7-8-9)FULL HD_DV139435000مشاهده و خرید
yekta-E15سینک و کلیپ ویژه جشن ها11EDIUS (5/5-6-7-8-9)FULL HD_DV139430000مشاهده و خرید
yekta-E14سینک و کلیپ ویژه جشن ها10(EDIUS (5/5-6DV_4/3-DV_16.9139315000مشاهده و خرید
yekta-E13سینک و کلیپ ویژه جشن ها8(EDIUS (5/5-6DV_4/3-DV_16.9139315000مشاهده و خرید
yekta-E12سینک و کلیپ ویژه جشن ها8(EDIUS (5/5-6DV_4/3-DV_16.9139315000مشاهده و خرید
yekta-E1160 دقیقه پروژه طول فیلم
90 دقیقه پروژه طول فیلم
2(EDIUS (5/5-6DV_4/3-DV_16.9139315000مشاهده و خرید
yekta-E10سینک و کلیپ ویژه جشن ها10(EDIUS (5/5-6DV_4/3-DV_16.9139215000مشاهده و خرید
yekta-E09سینک و کلیپ ویژه جشن ها9(EDIUS (5/5-6DV_4/3-DV_16.9139215000مشاهده و خرید
yekta-E08سینک و کلیپ ویژه کودک-مهد کودک-مدارس31(EDIUS (5/5-6DV_4/3-DV_16.9139260000مشاهده و خرید
yekta-E07سینک و کلیپ ویژه جشن ها14(EDIUS (5/5-6DV_4/3-DV_16.9139115000مشاهده و خرید
yekta-E06سینک و کلیپ ویژه جشن ها8(EDIUS (5/5-6DV_4/3-DV_16.9139115000مشاهده و خرید
yekta-E05سینک و کلیپ ویژه جشن ها8(EDIUS (5/5-6DV_4/3-DV_16.9139015000مشاهده و خرید
پک نرم افزار ادیوسنرم افزار های ادیوس
(5/5-6-7-8)
EDIUS (5/5-6-7-8)60000پک کامل نرم افزار ادیوس