آموزشهای ادیوس

خانه » آموزشهای ادیوس

آموزشهای ادیوس 

طریقه ریست کردن نرم افزار ادیوس

ریست کردن ادیوس


تنظیمات پروژه های ۴/۳ در ادیوس ۵/۵


تنظیمات پروژه های ۱۶/۹ در ادیوس۵/۵


طریقه کپچر DVD در ادیوس۵/۵


تنظیمات ادیوس۵/۵ بعد از نصب نرم افزار جهت بالا بردن سرعت کار ادیوس


تنظیمات PlayBack در ادیوس ۷/۵


طریقه کپچر فیلم در ادیوس۶


تنظیمات ویندوز ۷ برای استفاده بهینه از نرم افزار ادیوس


تنظیمات ویندوز ۸ برای استفاده بهینه از نرم افزار ادیوس